Onderstaand geven wij u informatie over de navolgende zaken:


ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

Wanneer de voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen of aanpassingen aan schoenen,dan zijn orthopedische schoenen de oplossing.Orthopedisch schoeisel is volledig maatwerk; de gehele schoen wordt speciaal voor Uw voeten gemaakt.U heeft daarbij de keuze uit tientallen modellen,leersoorten en kleuren.

AANVRAAG PROCEDURE

 1. De behandelend specialist schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.

Bij een afspraak op vaste tijd is er een maximale wachttijd van 20 minuten.

 1. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van Uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt.Tevens worden Uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen,en levert U het verwijsbriefje van de arts in.
 2. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij Uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren.Deze machtiging is nodig om U voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
 3. Zodra de machtiging binnen is ( dit duurt gemiddeld 4 weken ) worden Uw leesten en passchoenen gemaakt en wordt U uitgenodigd om te komen passen.
 4. Tijden s het passen worden zonodig correcties uitgevoerd en wordt samen met U het model en de kleur van de schoenen uitgezocht.
 5. Na de pasfase gaan Uw schoenen in productie.
 6. Als de schoenen klaar zijn,wordt er weer met U een afspraak gemaakt om de schoenen op te halen.

VERGOEDINGEN

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen.Er geldt echter  altijd een ( wettelijke ) eigen bijdrage. Er zijn zorgverzekeraars die andere bedragen hanteren voor de eigen bijdrage;of dit voor U het geval is,kunt U nalezen in de polisvoorwaarden van Uw ziektekostenverzekering.Als U aanvullend verzekerd bent,bestaat veelal de mogelijkheid de eigen bijdrage weer gedeeltelijk terug te vorderen bij Uw verzekeraar. Orthopedische schoenen vallen onder het eigenrisico .

VERSTREKKINGEN

Om voor vergoeding in aanmerking te komen,is het noodzakelijk dat Uw verzekeraar een machtiging verleent.Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt,mits de regels voor verstrekking in acht worden genomen.
Deze regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt:

 1. Na het eerste paar schoenen mag U na 3 maanden een reservepaar aanvragen.
 2. 15 of 18 maanden na het wisselpaar mag U een nieuw paar schoenen.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 of 18 maanden.
 4. Kinderen,jonger dan 16 jaar,komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen ( bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn ). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

LEVERTIJDEN

De levertijd van orthopedische schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar  binnenkrijgen. Gegarandeerd wordt altijd een levertijd binnen 12 weken na de datum van de machtiging.

HUISBEZOEK

Op medische indicatie van de verwijzer  is huisbezoek mogelijk.

GARANTIE

Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van het NVOS.
Leveringsvoorwaarden NVOS zijn bij ons verkrijgbaar.

KLACHTEN

Mocht er  ondanks alle zorgvuldigheid van ons bedrijf,toch een meningsverschil ontstaan tussen fabrikant en klant, dan wordt er volgens onze klachtenprocedure binnen 5 werkdagen aan U kenbaar gemaakt hoe de klacht door ons wordt opgelost.Uiteraard zullen wij ten alle tijden proberen Uw klacht te verhelpen,zodat U vervolgens weer goed uit de voeten kunt.Mocht het voorkomen,dat we alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat U toch nog niet tevreden bent,dan kunt U terecht bij de klachten commissie van de NVOS-orthobanda. www.nvos-orthobanda.nl  klachtenregeling.   
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen.Maar mocht de situatie zich toch voordoen,is het voor U goed te weten waar U terecht kunt.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat U met spoed geholpen wordt,dan kunt U na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht.Tijdens vakantiesluiting van ons bedrijf kunt U op afspraak terecht bij onze waarnemer;
Rob Hoskam Orthopedie
Zandzuigerstraat 18
5222 AH ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6144988

KWALITEITSZORG

W.Hoskam is deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is.Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze gehele organisatie bovenaan staat.Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.Voor U een prettig idee,omdat U,Uw ( medische ) gegevens en Uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden.Heeft U echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van U.Met Uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren.

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

In veel opzichten lijken semi-orthopedische schoenen op confectieschoenen; er is een wisselende collectie,ze zijn modieus en ze worden vaak zelfs bij dezelfde fabrikant gemaakt.Grootste verschil is echter dat semi-orthopedische schoenen meer ruimte en mogelijkheden bieden om voetbedden en aanpassingen aan te kunnen brengen.Tevens zijn deze schoenen in verschillende breedtematen te bestellen.Veel mensen die met confectieschoenen niet meer uit de voeten kunnen,maar voor wie volledige maatschoenen niet nodig zijn,kunnen met semi-orthopedische schoenen goed geholpen worden.

AANVRAAG PROCEDURE

 1. De behandelend specialist schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.

Bij een afspraak op vaste tijd is er een maximale wachttijd van 20 minuten.

 1. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van Uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt.Tevens worden Uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen,en levert U het verwijsbriefje van de arts in.
 2. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij Uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren.Deze machtiging is nodig om U voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
 3. Zodra de machtiging binnen is,worden de door U gekozen schoenen besteld.
 4. Als de schoenen binnenkomen,worden de benodigde voorzieningen aan de schoenen vervaardigd door de orthopedisch schoentechnicus.
 5. Als de schoenen gereed zijn,wordt er een afspraak met U gemaakt, om de schoenen af te leveren.

VERGOEDINGEN

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen.Er geldt echter  altijd een ( wettelijke ) eigen bijdrage. Er zijn zorgverzekeraars die andere bedragen hanteren voor de eigen bijdrage;of dit voor U het geval is,kunt U nalezen in de polisvoorwaarden van Uw ziektekostenverzekering.Als U aanvullend verzekerd bent,bestaat veelal de mogelijkheid de eigen bijdrage weer gedeeltelijk terug te vorderen bij Uw verzekeraar. Semi orthopedische schoenen vallen onder het eigenrisico.

VERSTREKKINGEN

Om voor vergoeding in aanmerking te komen,is het noodzakelijk dat Uw verzekeraar een machtiging verleent.Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt,mits de regels voor verstrekking in acht worden genomen.
Deze regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt:

 1. Na het eerste paar schoenen mag U na 3 maanden een reservepaar aanvragen.
 2. 15 of 18 maanden na het wisselpaar mag U een nieuw paar schoenen.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 of 18 maanden.
 4. Kinderen,jonger dan 16 jaar,komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen ( bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn ). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

LEVERTIJDEN

De levertijd van semi-orthopedische schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar  binnenkrijgen. Gegarandeerd wordt altijd een levertijd binnen 6 weken na de datum van de machtiging.

HUISBEZOEK

Op medische indicatie van de verwijzer  is huisbezoek mogelijk.

GARANTIE

Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van het NVOS.
Leveringsvoorwaarden NVOS zijn bij ons verkrijgbaar.

KLACHTEN

Mocht er  ondanks alle zorgvuldigheid van ons bedrijf,toch een meningsverschil ontstaan tussen fabrikant en klant, dan wordt er volgens onze klachtenprocedure binnen 5 werkdagen aan U kenbaar gemaakt hoe de klacht door ons wordt opgelost.Uiteraard zullen wij ten alle tijden proberen Uw klacht te verhelpen,zodat U vervolgens weer goed uit de voeten kunt.Mocht het voorkomen,dat we alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat U toch nog niet tevreden bent,dan kunt U terecht bij de klachten commissie van het NVOS-orthobanda.  www.nvos-orthobanda.nl klachtenregeling.
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen.Maar mocht de situatie zich toch voordoen,is het voor U goed te weten waar U terecht kunt.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat U met spoed geholpen wordt,dan kunt U na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht.Tijdens vakantiesluiting van ons bedrijf kunt U op afspraak terecht bij onze waarnemer;
Rob Hoskam Orthopedie
Zandzuigerstraat 18
5222 AH ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6144988

KWALITEITSZORG

W.Hoskam is deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is.Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze gehele organisatie bovenaan staat.Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.Voor U een prettig idee,omdat U,Uw ( medische ) gegevens en Uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden.Heeft U echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van U.Met Uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren.

ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN

AANPASSINGEN AAN SCHOENEN
Aanpassingen aan schoenen, of nog beter: orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen, dienen om specifieke klachten doelgericht op te lossen of te ontlasten. Vaak worden aanpassingen aan schoenen gecombineerd met supplementen.
Het komt ook regelmatig voor dat er aanpassingen aan sportschoenen gemaakt worden.
Sporters kunnen op deze manierblessures voorkomen en dus beter presteren.

AANVRAAG PROCEDURE

 1. De behandelend specialist of huisarts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.

Bij een afspraak op vaste tijd is er een maximale wachttijd van 20 minuten.

 1. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van Uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt.Tevens worden Uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen, en levert U het verwijsbriefje van de arts in.
 2. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij Uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de aanpassing aan Uw schoenen te mogen leveren.Deze machtiging is nodig om U voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
 3. Zodra de machtiging binnen is ( dit duurt gemiddeld 4 weken ) wordt de voorziening aan Uw schoenen vervaardigd.
 4. Als Uw schoenen aangepast zijn, maken wij weer een afspraak met U om Uw schoenen op te komen halen.

VERGOEDINGEN
Zorgverzekeraars vergoeden de aanpassingen aan Uw schoenen volledig, zodat U er niets aan hoeft te betalen. U dient wel rekening te houden met het eigenrisico.
Uw orthopedisch schoentechnicus regelt de machtiging voor U en daarmee ook de betaling door Uw zorgverzekeraar.

VERSTREKKINGEN
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat Uw verzekeraar een machtiging verleent.Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht worden genomen.
Deze regels voor verstrekkingen voor aanpassingen aan confectie zijn als volgt;

 1. Na aanpassingen van het eerste paar schoenen mag U na 3 maanden een reservepaar laten aanpassen.
 2. 15 maanden na het wisselpaar mag U een nieuw paar schoenen laten aanpassen.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 maanden.
 4. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe aanpassingen aan schoenen ( bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn ). Daar en tegen krijgen zij geen reserveparen.

Als U binnen de gestelde termijnen een aanpassing aan Uw schoenen wilt hebben, zult U doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking komen. Wilt U dan toch de aanpassing,dan zult U deze zelf moeten bekostigen.

LEVERTIJDEN

De levertijd van aanpassingen aan schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar  binnenkrijgen. Gegarandeerd wordt altijd een levertijd binnen 2 weken na de datum van de machtiging.

HUISBEZOEK

Op medische indicatie van de verwijzer  is huisbezoek mogelijk.

GARANTIE

Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van het NVOS.
Leveringsvoorwaarden NVOS zijn bij ons verkrijgbaar.

KLACHTEN

Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid van ons bedrijf, toch een meningsverschil ontstaan tussen fabrikant en klant, dan wordt er volgens onze klachtenprocedure binnen 5 werkdagen aan U kenbaar gemaakt hoe de klacht door ons wordt opgelost.Uiteraard zullen wij ten alle tijden proberen Uw klacht te verhelpen, zodat U vervolgens weer goed uit de voeten kunt.Mocht het voorkomen,dat we alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat U toch nog niet tevreden bent,dan kunt U terecht bij de klachten commissie van de NVOS-orthobanda. www.nvos-orthobanda.nl klachtenregeling.
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen.Maar mocht de situatie zich toch voordoen, is het voor U goed te weten waar U terecht kunt.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat U met spoed geholpen wordt, dan kunt U na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht.Tijdens vakantiesluiting ven ons bedrijf kunt U op afspraak terecht bij onze waarnemer;
Rob Hoskam Orthopedie
Zandzuigerstraat 18
5222 AH ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6144988

KWALITEITSZORG

W.Hoskam is deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is.Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze gehele organisatie bovenaan staan.Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.Voor U een prettig idee,omdat U, en Uw  ( medische ) gegevens en Uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden. Heeft U echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van U.Met Uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren.

STEUNZOLEN  -  SUPPLEMENTEN|

Supplementen is eigenlijk een verzamelnaam voor diverse typen steunzolen en sportinlays die op maat gemaakt worden om de minder grote voetklachten op te lossen.Het zijn echter niet alleen voetklachten die ermee verholpen worden;het komt ook regelmatig voor dat mensen met pijnklachten in enkels,rug en spieren geholpen zijn met supplementen.Afhankelijk van Uw klachten wordt een  keuze gemaakt uit verschillende typen supplementen.

AANVRAAG PROCEDURE

 1. De behandelend specialist of huisarts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.

Bij een afspraak op vaste tijd is er een maximale wachttijd van 20 minuten.

 1. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van Uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt.
 2. Vervolgens wordt er direct een afspraak met U gemaakt om de supplementen/steunzolen weer op te halen.
 3. Als U de supplementen/steunzolen komt ophalen,krijgt U een rekening van ons mee.Hiermee kunt U,samen met Uw verwijsbriefje,een deel van de kosten eventueel terugvorderen van Uw verzekeraar.

VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN
Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans een groot deel van de kosten van de supplementen/steunzolen.Deze vergoeding regelt U zelf met de rekening die U bij het afrekenen van ons krijgt.Om bij Uw zorgverzekeraar voor vergoeding in aanmerking te komen,is het noodzakelijk dat de regels voor verstrekking in acht worden genomen.Deze regels kunnen per zorgverzekeraar nogal verschillen;U kunt hiervoor het beste Uw polisvoorwaarden erop naslaan hoe dit bij Uw verzekering is geregeld.

LEVERTIJDEN
De levertijd van supplementen/steunzolen is doorgaans 2 weken na het maken van de voetafdruk en het opnemen van de maten.

SCHOENEN
Het komt de functionaliteit van Uw supplementen/steunzolen ten goede als U ze draagt in goede schoenen.Goede schoenen hebben de volgende kenmerken;
Comfortabel zittend
Liefst met vetersluiting
Niet te hoge hakken
Voldoende ruimte voor de voorvoet
Stevige hielomsluiting
Eventueel uitneembaar voetbed

INLOPEN
De eerste tijd kunnen de supplementen/steunzolen vreemd aanvoelen in Uw schoenen;U bent de op Uw voet afgestemde correctie immers niet gewend.Vandaar dat het raadzaam is het dragen van de supplementen/steunzolen rustig op te bouwen;begin met een paar uur per dag en bouw dit in een of twee weken op naar een hele dag.Mocht U na 2 weken nog last hebben,neem dan contact met ons op voor advies of voor een controleafspraak.
ONDERHOUD
Aan Uw supplementen/steunzolen heeft U weinig onderhoud.Wel is het raadzaam om de supplementen/steunzolen af en toe te laten ‘luchten’.Daarom is het prettig om 2 paar te hebben,zodat u kunt wisselen.Na verloop van tijd is het mogelijk dat het dekje vervangen moet worden.Daarvoor kunt U bij Uw orthopedisch schoentechnicus terecht.Bij normaal gebruik is het raadzaam Uw supplementen/steunzolen na 1 jaar te laten controleren op functionaliteit.

HUISBEZOEK
Op medische indicatie van de verwijzer  is huisbezoek mogelijk.

GARANTIE
Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van het NVOS.
Leveringsvoorwaarden NVOS zijn bij ons verkrijgbaar.

KLACHTEN

Mocht er  ondanks alle zorgvuldigheid van ons bedrijf,toch een meningsverschil ontstaan tussen fabrikant en klant, dan wordt er volgens onze klachtenprocedure binnen 5 werkdagen aan U kenbaar gemaakt hoe de klacht door ons wordt opgelost.Uiteraard zullen wij ten alle tijden proberen Uw klacht te verhelpen,zodat U vervolgens weer goed uit de voeten kunt.Mocht het voorkomen,dat we alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat U toch nog niet tevreden bent,dan kunt U terecht bij de klachten commissie van het NVOS-orthobanda. www.nvos-orthobanda.nl klachtenregeling.
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen.Maar mocht de situatie zich toch voordoen,is het voor U goed te weten waar U terecht kunt.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat U met spoed geholpen wordt,dan kunt U na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht.Tijdens vakantiesluiting ven ons bedrijf kunt U op afspraak terecht bij onze waarnemer;
Rob Hoskam Orthopedie
Zandzuigerstraat 18
5222 AH ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6144988

KWALITEITSZORG

W.Hoskam is deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is.Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze gehele organisatie bovenaan staat.Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.Voor U een prettig idee,omdat U,Uw ( medische ) gegevens en Uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden.Heeft U echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van U.Met Uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren.

CONFECTIE VERBANDSCHOENEN
Deze zachte schoenen worden geleverd bij huiddefecten.
Confectie verbandschoenen zijn wasbaar.
Confectie verbandschoenen worden niet individueel vervaardigd.
Deze schoenen kunnen meestal uit voorraad worden geleverd.
Voor confectie verbandschoenen geldt een maximale vergoeding door de zorgverzekeraar.
Voorschrift van behandelend arts.

GEBRUIK & ONDERHOUD
Orthopedische- en semi orthopedische schoenen

Inlopen
Uw schoenen zijn grotendeels vervaardigd van leer. Leer heeft de eigenschap zich geleidelijk aan te passen aan de vorm van Uw voeten. Het is daarom van belang dat U het dragen van Uw schoenen de eerste weken rustig opbouwt. Begint U bijvoorbeeld  de eerste dagen met een paar uur per dag en bouwt U dat in 2 weken tijd op naar de hele dag. Mochten er tijdens deze opbouwperiode problemen ontstaan, dan kunt U ons bellen voor advies of om de schoenen eventueel aan te laten passen.

Wisselen
Uw schoenen gaan langer mee als U ze regelmatig wisselt. Schoenen nemen transpiratievocht op en moeten derhalve af en toe ‘luchten’. Vandaar dat U, na aanschaf van het eerste paar orthopedische schoenen,in aanmerking komt voor een reservepaar. U kunt dan dus afwisselen in het dragen van de schoenen. Geadviseerd wordt dezelfde schoenen niet langer dan 2 dagen achtereen te dragen.

Aan- en uittrekken
Maak bij het aan- en uittrekken de sluiting van de schoenen altijd volledig los. Voor U is dat makkelijker en voor de schoenen beter. Let U er wel op dat U bij het aantrekken de sluiting weer stevig vastmaakt, om zo voldoende ondersteuning van de schoenen te ondervinden. Het is raadzaam om een goede schoenlepel te gebruiken, om zo vervorming en stabiliteitsverlies te voorkomen.

Onderhoud
Uw schoenen zijn met de hand, op maat voor U vervaardigd. Ze zijn dus kwalitatief hoogwaardig en kostbaar, vandaar dat het raadzaam is Uw schoenen zorgvuldig te onderhouden. Dit bevordert de gebruiksduur van de schoenen. Om het leer van Uw schoenen mooi en soepel te houden is het raadzaam Uw schoenen minimaal 1 keer per week te poetsen.
Gladde leersoorten onderhoudt U goed met een schoencreme; suede en nubuck kunt U mooi houden door ze te borstelen met een suedeborstel of nubuckblokje en regelmatig in te spuiten met een beschermende spray. Om Uw schoenen optimaal in vorm te houden, kunt U er, wanneer U ze niet draagt, een schoenspanner in zetten. Het kan gebeuren dat Uw schoenen na enige tijd gaan kraken. U kunt dit eenvoudig oplossen door wat talkpoeder tussen het losse voetbed en de binnenzool te strooien.

Transpiratie
Het dragen van hooggesloten schoenen kan transpireren van de voeten verergeren.
U kunt dit tegengaan met de volgende maatregelen:  Wissel regelmatig van schoenen,
draag katoenen of wollen sokken of kousen en verschoon deze dagelijks,  indien nodig vaker. Was Uw voeten regelmatig, gebruik een anti transpiratiecreme of voetpoeder.
Mochten deze maatregelen niet helpen, raadpleeg dan Uw huisarts of dermatoloog.

Drogen
Zet Uw schoenen nooit bij of op een warmtebron om ze sneller te laten drogen.
Als Uw schoenen erg nat zijn geworden, kunt U ze het beste laten drogen bij kamertemperatuur met een prop absorberend papier erin.

Reparatie
Het is raadzaam ,zeker ook gezien de garantie op Uw schoenen, reparaties aan Uw schoenen door Uw eigen orthopedisch schoentechnicus uit te laten voeren.
Laat hakken en/of zolen van Uw orthopedische schoenen op tijd vervangen;te lang doorlopen op versleten hakken of zolen kan onherstelbare schade aan de schoenen aanrichten. Slijtage door normaal gebruik of slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik vallen niet onder garantie en zijn dus voor Uw eigen rekening.

Controle
Naast het onderhoud dat U zelf aan Uw schoenen doet, is het raadzaam dat Uw orthopedisch schoentechnicus Uw schoenen controleert of repareert. Hij beoordeelt of functionaliteit nog goed is en kan zo nodig correcties doorvoeren. Officieel heeft U tot 10 weken na levering recht op nabehandeling.
Het is dus raadzaam om, indien wenselijk, voor die tijd een afspraak met ons te maken.

 

 

Home
Orthopedie
Waar vindt u ons
Contact
Privacy